Under våra två dyk får vi se många hajar men inga hammar hajar. Vi är dock mycket nöjda med alla våra dyk på Galapagos öarna.
Hanna och jag gör vår sista dykning på Galapagos vid "Kicker Rock" söndag den 24. Vi är noga med att göra vårt säkerhets stop.
Vi hyr dykutrustning fredag den 25 juli år 2015 på "Dykhuset" på Kungsgatan 9. Lördag den 26 juli på Lundö och vi skall göra vårat första dykning på egen hand. Hanna kontrollerar att allt fungerar och försöker få bcd att passa henne.
Det är nyttigt att vi får göra allting själva. Koppla ihop regulatorn med flaskan och bcd, sätta vikt i viktbältet och på med allting annat. Hanna och jag skall försöka kontrollera kättingarna som sitter fast i bryggan och som ev. måste bytas.
Allt sitter på och allting fungera och är OK! Dags att vagga ner på bryggan. Frida undrar lite vad som skall hända. Vad gör matte?!? Dags att göra vårt första dyk på Lundö och kolla om vikten stämmer bra.
Hanna börjar med för mycket vikt och vi märker att 2kg räcker. Allt OK. Det är 17 grader på ytan och tre meter ner.
Det visar sig att kättingarna är väl dolda i all tång och andra växter samt att sikten är väldigt dålig. Vi kan bara känna oss fram via kättingarna. Det är endast tre meter djupt men vi får ändra planen och dyker vid ytan för att få ljuset. Jätte kul att dyka igen.
Vi dyker i ungefär trettio minuter och sedan tar vi en lunch paus. På eftermiddagen kan jag testa kameran och undervattenhuset, Vårt andra dyk blir också i trettio minuter och sedan är vi båda två väldigt nöjda. Nu vet vi att vi kan hyra dykutrustning och dyka på ön.
Ligger vid ytan och fotar Emma, Ever, Fanny och Frida som står på bryggan. Kul bild. Emma hjälper Hanna med dykutrustningen. Hundarna är med hela tiden. Nyfikna och undrar var matte är.
Hanna in acction.
Sophie in acction!