Arktis är Norra ishavet runt jordens norra pol samt omkringliggande landområden. Till skillnad från Antarktis klassa Arktis varken som en riktig kontinent eller världsdel. Arktis omfattar: Island, Grönland och Alaska samt de norra delarna av: Kanada, Norge, Svergie, Findland och Ryssland. Svalbard är en norsk ögrupp med Spetsbergen som största ön. Öarna har ca.2600 invånare, alla bor på Spetsbergen.Spetsbergen upptäcktes den 25/6 1596. Svalbard är fornnodiska och betyder "kall kant". Longyearbyn är centrum i Svalbard och är en av världens nordligaste bebodda platser.Staden grundades 1906. Staden har flygförbindelse med Trömsö (året runt) på den norska fastlandet omkring 1000 kilometer söderut.